Johtopäätöksiä

Yrittäjyys voi olla erittäin mielekäs ja antoisa elämäntapa sekä erittäin mielekäs tapa työllistää itse itsensä ja mahdollisesti jopa perheensä. Yrittäjyys voi kuitenkin olla myös raskasta raatamista, josta on kadonnut hohto jo kauan aikaa sitten – jos sitä on koskaan ollutkaan. Onkin erittäin tärkeää pohtia ennen yrittäjäksi ryhtymistä, onko todella valmis ryhtymään yrittäjäksi. Tätä päätöstä ei kannata tehdä hätiköiden, vaan rauhassa miettien ja yrittäjyyteen liittyviin asioihin tutustuen.

Ravintola-ala on kokenut kovia viime aikoina taloudellisen laman aikana, mikä on saanut ihmiset kokkaamaan entistä enemmän kotona. Kun perheillä on taloudellisesti tiukkaa, on niissä pakko pistää rahapussin suuta entistä tiukemmalle ja usein erilaisista huvituksista säästetään ensimmäisenä. Suomen taloudellinen tilanne on kuitenkin alkanut näyttää kohentumisen merkkejä, mikä on hyvä uutinen myöskin ravintola-alalle, joka on myöskin osoittanut jo joitakin elpymisen merkkejä. Moni suuriin ikäluokkiin kuuluva henkilö on toiminut ravintola-alalla ja on jäänyt tai jäämässä eläkkeelle. Myös tämä luo nuoremmille yrittäjille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Voi nimittäin olla helpompaa ostaa valmis ja toimiva yritys kuin luoda tyhjästä aivan uutta. Toimivalla yrityksellä on jo olemassa oleva asiakaskunta ja sille on jo ehtinyt kehittyä tietynlainen maine.

Toinen melko helppo tapa aloittaa yritystoiminta on ostaa oikeus käyttää emoyhtiön luomaa konseptia. Tämä toimii erityisen hyvin juurikin ravintola-alalla – monet pikaruokaketjut toimivat tällä periaatteella. Tässäkin tapauksessa kannattaa kuitenkin varmistaa, että valittu konsepti miellyttää yrittäjää itseään. Tässä tapauksessa, kun yrittäjä ei voi sooloilla, vaan hänen tulee noudattaa ennalta määriteltyä konseptia. Osa saattaa kokea tämän rajoittavana tekijänä ja osan mielestä tällainen toiminta ei välttämättä ole varsinaista yrittäjyyttä lainkaan, vaan jotakin yritystoiminnan ja tavallisen työnteon välimaastosta. Sen sijaan osa pitää juurikin tällaista konseptiin perustuvaa yrittäjyyttä helppona, vaivattomana ja turvallisena tapana aloittaa oma yritystoiminta.

Yrittäjyys on yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää, koska yritykset luovat työpaikkoja. Tämän vuoksi myöskin yhteiskunnan pitäisi tukea yrittäjää nykyistä paremmin ja tehdä yrittäjäksi ryhtymisestä entistä houkuttelevampi vaihtoehto. Yrittäjät ovat vielä nyky-Suomessakin monessa suhteessa melkein kuin lainsuojattoman asemassa, koska jos heidän yritystoimintansa epäonnistuu ja yrittäjä jää työttömäksi voi esimerkiksi työttömyyskorvauksen saaminen kestää ja olla haastavaa.

Tulevaisuus

Toivottavasti yrittäjyyden merkitys otetaan päättävällä tasolla huomioon nykyistä paremmin ja yrittäjyydestä saadaan nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto. Suomi tarvitsee lisää yrityksiä ja yrittäjiä, jotka voivat tarjota uusia työpaikkoja. Tarvitsemme työpaikkoja nyt kipeästi, joten onkin aika käsittämätöntä, että yrittäjäksi ryhtyvää rangaistaan siitä, jos hän ottaa riskin ryhtymällä yrittäjäksi ja jos hänen yritystoimintansa ei onnistukaan toivotulla tavalla. Yrittäjiä pitäisi päinvastoin tukea entistä enemmän, jotta yrittäjäksi ryhtyminen olisi yhä useammalle potentiaalinen vaihtoehto työllistää itse itsensä ja mahdollisesti myös monia muita. Ehkäpä starttirahan suuruutta voitaisiin nostaa ja starttirahan hakemisesta voitaisiin tehdä nykyistä helpompaa.

Ravintola-alalla vegaaniravintoloiden suosio on alkanut nostaa päätään ja muutoinkin erilaisten kasvisruokien suosiminen on juuri nyt erityisen trendikästä. Tässä voisikin olla hyvä markkinarako sellaiselle yrittäjälle, joka haluaa toimia trendikkäällä, mutta eettisellä tavalla. Olisi hyvä saada lisää herkullista kasvisruokaa tarjoavia ravintoloita, jotta mielikuva mauttomasta ja yksipuolisesta kasvisruuasta jäisi unholaan. Myös tässä yrittäjillä on mahdollisuus tehdä valintoja, joilla voidaan saada aikaan muutoksia ihmisten kulutustottumuksissa. Myös ravintola-alalla puhaltavat siis osittain uudet tuulet ja yhteiskunnan muutokset heijastuvat myöskin alan yrittäjyyteen.
Toivottavasti tulevaisuudessa yrittäjiä aletaan arvostaa yhteiskunnassamme entistä enemmän, koska juuri yrittäjät tuovat yhteiskuntaan tärkeän työpanoksen, joka näkyy esimerkiksi työpaikkojen luomisena. Työpaikka ei tarjoa ainoastaan mahdollisuutta ansaita rahaa, vaan se voi auttaa työttömiä myöskin kohottamaan itsetuntoaan. Suomessa itsetunto rakentuu yllättävän pitkälti juurikin työn varaan ja monesti tutustuttaessa uusiin ihmisiin yksi ensimmäisistä kysymyksistä liittyy työhön – mitä teet työksesi?