Liikeidea

On erittäin tärkeää, että yrityksellä on toimivat liikeidea. Oikeastaan voidaan sanoa, kaiken yritystoiminnan perustuvan juurikin sen toiminta-ajatukseen sekä liikeideaan. Toiminta-ajatuksen kautta määritellään yrityksen olemassaolon tarkoitus tai yrityksen perustamisen tarkoitus. On tärkeää kysyä miksi kyseinen yritys toimii tai miksi kyseinen yritys perustetaan. Ravintola-alalla toiminta-ajatus voi olla vaikkapa seuraava: ”Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme hyvää kotiruokaa edulliseen hintaan”. On tärkeää määritellä yrityksen toiminta-ajatus. Näin kaikki työntekijät jakavat keskenään yhtenäisen ajatuksen siitä, miten ja miksi yritys toimii. Erityisen tärkeää toiminta-ajatuksen määritteleminen on suurten yritysten kohdalla. Luonteeltaan toiminta-ajatusta voidaan pitää melko pysyvänä.

Liikeideaa sen sijaan voidaan muokata myös myöhemmissä vaiheissa, vaikkakin myös liikeideaa kannattaa pohtia mahdollisimman tarkalla tavalla jo etukäteen. Liikeidean pääkohdat vastaavat kysymyksiin: ”Mitä?”, ”Kenelle?”, ”Miten?” sekä ”Millainen on yrityksen imago?”. On siis tärkeää määritellä mitä tuotteita tai palveluja yritys myy sekä millaisia nämä tuotteet tai palvelut ovat. On tärkeää pohtia, miten yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut erottuvat kilpailijoiden vastaavista. Tässä kohtaa voidaan pohtia vastausta kysymykseen: ”Miksi asiakkaan kannattaa valita juuri tämä tuote tai palvelu?”. Tämän jälkeen on tärkeää määritellä kohderyhmä, jolle yritys pyrkii myymään tuotteitaan tai palveluitaan. Tämän jälkeen tuotteita tai palveluita on huomattavasti helpompaa tarjota ja markkinoida oikeille kohderyhmille. On siis erittäin tärkeää tuntea oma kohderyhmä mahdollisimman tarkasti! On myös tärkeää pohtia, ketkä ovat yrityksen toiminnan kannalta todennäköisimpiä asiakkaita ja mitkä ovat toivotuimpia asiakasryhmiä tarkasteltaessa yrityksen toimintaa mahdollisimman kokonaisvaltaisella tavalla.

Seuraavassa vaiheessa on tärkeää miettiä yrityksen toimintatapoja. On tärkeää miettiä, kuinka yrityksen erilaiset perustoiminnot saadaan toteutettua siten, että tuotteet tai palvelut menevät kaupaksi ja siten, että samanaikaisesti yrityksestä saadaan luotua halutun lainen mielikuva asiakkaiden keskuudessa.

Tavallisesti liikeidean yhteydessä määritellään myös imago eli se mielikuva, joka yrityksestä halutaan luoda. Tällöin on tärkeää kyetä määrittelemään sekä halutun kaltainen imago, että yrityksen todellisuuteen pohjautuva imago. Halutulla imagolla pyritään luomaan yrityksestä tietynlainen mielikuva. Myös sen tuotteista tai palveluista halutaan luoda tietty mielikuva. Tämä ei kuitenkaan välttämättä vastaa yrityksen tai sen tuotteiden todellista imagoa, vaan yrityksen todellinen imago voi olla aivan toisenlainen. Puhuttaessa yrityksen todellisesta imagosta puhutaan siis siitä mielikuvasta, joka asiakkailla yrityksestä tai sen tuotteista ja palveluista on. On tärkeää pyrkiä saamaan yrityksen todellisesta imagosta mahdollisimman samankaltainen kuin yrityksen haluttu imago.

Liikeidean voi ostaa

Liikeidean voi myös ostaa ja ravintola-alalla tämä saattaa usein olla myös erittäin suositeltava vaihtoehto. Tämä taas johtuu siitä, että monesti kyseisen alan liikeideat eivät eroa toisistaan kovinkaan paljoa, vaan saattavat olla hyvinkin saman tyyppisiä. Tästä syystä voi olla hyvä idea ostaa liikeidea valmiina, kunhan vain varmistaa, että kyseinen liikeidea sopii juuri omiin tarpeisiin. Toimivaa liikeideaa voi jatkaa sellaisenaan. Toisaalta liikeideaa on mahdollista muokata, jos tarve niin vaatii ja toisaalta myös täysin uuden liikeidean luominen on tietysti mahdollista. Jos yrittäjä ostaa valmiin, toimivan yrityksen, ei kuitenkaan ole välttämättä järkevää vaihtaa liikeideaa täysin.
Franchising-yrityksen perustaminen on suosittu tapa ostaa käyttöoikeus jonkun toisen liikeideaan. Tässä tapauksessa yrittäjällä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, millainen hänen yrityksensä liikeidea on, vaan hän saa liikeidean täysin valmiina. Hänen tulee myös pitäytyä siinä liikeideassa, jonka franchise-antaja on määritellyt ja toimia sen mukaan. Tästä syystä harkittaessa kyseistä yritysmuotoa onkin harkittava tarkasti, että kyseisen ketjun toimintatavat ovat uudelle yrittäjälle mieleiset.

Suunniteltaessa liiketoiminnan aloittamista on tärkeää laatia liiketoimintasuunnitelma, johon on kirjattu tarkasti ylös yrityksen toimintaperiaatteet sekä voimavarat. Voit lukea lisää liiketoimintasuunnitelman laatimisesta seuraavalta sivultamme.